Zarządzanie nieruchomością wiąże się z aktywnym zarządzaniem majątkiem każdego właściciela nieruchomości, który jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej.

 

Zarządzanie to podejmowanie decyzji oraz realizacja czynności, które mają na celu szeroko pojęte zapewnienie mieszkańcom komfortowej i bezpiecznej egzystencji.

 

Czynności związane z zarządzaniem nieruchomością opierają się także na jej administrowaniu.

 

Administrowanie nieruchomością

 

W obrębie usług związanych z administrowaniem wyróżniamy załatwianie wszelkich spraw bieżących związanych z obsługą danej nieruchomości. Dotyczą one rejestrowania, zgłaszania oraz usuwania powstałych awarii, utrzymywania czystości i porządku na obiekcie, prowadzeniem dziennika korespondencji. Do codziennych obowiązków administratora danej nieruchomości należy m.in.:

  • wydawanie zleceń i nadzór nad wykonywanymi okresami przeglądowymi w budynku;
  • ścisłe współdziałanie zgodne z interesem zarządcy wspólnoty;
  • prowadzenie uproszczonej księgi rachunkowej;
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
  • prowadzenie aktualnej dokumentacji technicznej administrowanego budynku;
  • nadzorowanie prac konserwacyjnych oraz napraw;
  • bieżące monitorowanie oraz kontrolowanie stanu technicznego budynku;
  • kontrola realizacji wszelkich umów w związku z dostarczeniem do budynku wody, prądu, CO, gazu, oraz wywozu nieczystości;
  • zlecanie specjalistycznym firmom prac związanych z utrzymaniem porządku, czystości i odśnieżania w obrębie budynku oraz na przylegającym na nim terenie.

 © UNIT ONE Sp. z o.o. 2017. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies