Cennik świadczonych usług

 • ryczałt ewidencjonowany z VAT-em – od 200 zł brutto/m-c,
 • księga przychodów i rozchodów – od 200 zł brutto/m-c,
 • księga przychodów i rozchodów z VAT-em – od 250 zł brutto/m-c,
 • księgi handlowe – od 600 zł brutto/m-c,
 • obsługa płacowa za jedną osobę – od 45 zł brutto/m-c.

Wielkość opłaty za prowadzenie księgowości jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem i uzależniona m.in. od:

 • rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej,
 • liczby dokumentów,
 • rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • formy prawnej przedsiębiorstwa

Prowadzenie ewidencji księgowej spółdzielni do 30 lokali                                         od  1 000 zł,

Prowadzenie ewidencji księgowej spółdzielni od 30 do 50 lokali                               od  1 500 zł,

Prowadzenie ewidencji księgowej spółdzielni od 50 do 100 lokali                             od  2 200 zł,

Prowadzenie ewidencji księgowej spółdzielni od 100 do 150 lokali                           od  3 000 zł,

 

W ramach ustalonej odpłatności osobiście odbieramy dokumenty, uczestniczymy na życzenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeniach.

W ramach zawartej umowy o świadczenie usług księgowych sporządzamy rozliczenie zużycia wody na lokale 2 razy do roku oraz rozliczenie zużycie ciepła raz w roku.

 

Działamy na terenie Warszawy i okolic oraz Łodzi i okolic.

 

Stawki stosowane przez nas za zarządzanie nieruchomościami liczone od powierzchni użytkowej:

od 500 m2 do 1500 m2 –   od 0,80 zł/m2 do 1,10 zł/m2

od 1500 m2 do 3000 m2 – od 0,70 zł/m2 do 0,90 zł/m2

od 3000 m2 do 4500 m2 – od 0,60 zł/m2 do 0,90 zł/m2

powyżej  4500 m2  – stawka ustalana indywidualnie

Ostateczna cena uzgadniana jest w drodze bezpośrednich negocjacji.

Kwota umowy uzależniona jest od indywidualnych uwarunkowań konkretnych nieruchomości oraz zawiera usługę administracyjno-księgową.

Wszystkie warunki umowy negocjujemy indywidualnie, proponując rozwiązania dostosowane do rzeczywistych potrzeb nieruchomości.

 Podane ceny są cenami brutto.

W dniu 25.08.2017 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze /Dz.U. z 2017 r. poz. 1596/. Nowela zmienia m.in. zasady uzyskiwania członkowska i jego utraty w spółdzielniach mieszkaniowych, zasady ewidencji i rozliczania funduszu remontowego, rozszerza uprawnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych, a także zmienia krąg osób uprawnionych do przeprowadzania lustracji w tych podmiotach. Tekst nowelizacji w załączeniu.

pdfUSM - nowelizacja

Przypominamy również o potrzebie zapoznania się ze Stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego zatwierdzonym uchwałą Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 października 2015 r. Stanowisko miało już zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. Stanowisko zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2015 r. poz. 81. Treść Stanowiska w załączeniu.

 

pdfStanowisko_KSR pobierz

Zarządzanie nieruchomością wiąże się z aktywnym zarządzaniem majątkiem każdego właściciela nieruchomości, który jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej.

 

Zarządzanie to podejmowanie decyzji oraz realizacja czynności, które mają na celu szeroko pojęte zapewnienie mieszkańcom komfortowej i bezpiecznej egzystencji.

 

Czynności związane z zarządzaniem nieruchomością opierają się także na jej administrowaniu.

 

Administrowanie nieruchomością

 

W obrębie usług związanych z administrowaniem wyróżniamy załatwianie wszelkich spraw bieżących związanych z obsługą danej nieruchomości. Dotyczą one rejestrowania, zgłaszania oraz usuwania powstałych awarii, utrzymywania czystości i porządku na obiekcie, prowadzeniem dziennika korespondencji. Do codziennych obowiązków administratora danej nieruchomości należy m.in.:

 • wydawanie zleceń i nadzór nad wykonywanymi okresami przeglądowymi w budynku;
 • ścisłe współdziałanie zgodne z interesem zarządcy wspólnoty;
 • prowadzenie uproszczonej księgi rachunkowej;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • prowadzenie aktualnej dokumentacji technicznej administrowanego budynku;
 • nadzorowanie prac konserwacyjnych oraz napraw;
 • bieżące monitorowanie oraz kontrolowanie stanu technicznego budynku;
 • kontrola realizacji wszelkich umów w związku z dostarczeniem do budynku wody, prądu, CO, gazu, oraz wywozu nieczystości;
 • zlecanie specjalistycznym firmom prac związanych z utrzymaniem porządku, czystości i odśnieżania w obrębie budynku oraz na przylegającym na nim terenie.

 © UNIT ONE Sp. z o.o. 2017. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies